O kancelarii

Radca Prawny Agnieszka Urbańska - Perdek jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez tę Izbę pod numerem 1585.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Na tymże Uniwersytecie, na Wydziale Prawa i Administracji, ukończyła również studia na kierunku Administracja i Zarządzanie.

Od 2003 roku Agnieszka Urbańska, jako aplikant radcowski, prowadziła Biuro Pisania Podań z siedzibą we Wrocławiu.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Urbańskiej - Perdek powstała we Wrocławiu w marcu 2006r.

Od 2003 roku, najpierw jako aplikant radcowski, a później jako radca prawny, Agnieszka Urbańska - Perdek współpracowała z wrocławskimi Kancelariami Prawnymi przy obsłudze prawnej Banków mających swoje oddziały we Wrocławiu. Obsługa miała postać konsultacji prawnych na dyżurach w oddziałach Banku, jak również windykację należności oraz prowadzenie innych spraw sądowych z udziałem Banku. W związku z ową współpracą radca prawny Agnieszka Urbańska - Perdek ma kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu prawa bankowego, również na potrzeby osób będących klientami banków.

W ramach Kancelarii Radcy Prawnego radca prawny Agnieszka Urbańska - Perdek prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i przedsiębiorców.

Kancelaria świadczy również usługi prawne online w formie udzielania porad prawnych oraz sporządzania pism procesowych, pism urzędowych, wniosków.

Zapraszam do współpracy
Agnieszka Urbańska - Perdek

- wstecz